Kontrakty zrealizowane w 2015 r.

"Prywatna posesja w miejscowości Herby"

  • produkcja płyt chodnikowych z kamienia Strzelin KOLOR średnioziarnisty

realizacja: czerwiec 2015 r.

Zobacz więcej ↠

"Prywatna posesja, woj. dolnośląskie"

  • produkcja płyt tarasowych, płyt chodnikowych, oporników oraz stopni blokowych z granitu drobnoziarnistego Strzelin

realizacja: marzec 2015 r. - lipiec 2015 r.

Zobacz więcej ↠

"Przebudowa Trasy W-Z w Łodzi, odcinki: 3, 4, 5, 6 i 7"

  • wykonanie i dostawa krawężników, oporników oraz kostek regularnych płomieniowanych i surowo-łupanych nieregularnych

realizacja: sierpień 2014 r. - październik 2015 r.

Zobacz więcej ↠
kostka granitowa Strzelin drobneziarno

"Prywatna posesja w Gliwicach"

  • dostawa kostki surowo-łupanej Strzelin drobnoziarnistej ciemno-szarej

realizacja: kwiecień 2015 r.

Zobacz więcej ↠